Barnehageplass

 

 

I Ringsaker kommune er alle barnehagene med i samordnet opptak. Søknadsfristen er 1. mars for å søke på plass fra 1. august. Ellers er det løpende opptak hele året, ved ledige plasser. Link til kommunens side der man kan søke finner du her