Litt om barnehagen

Barnehagen ligger 2,4 km fra Tingnes, i retning Duengerhøgda. Vi åpnet i januar 2011.

Barnehagen er godkjent for inntil 36 barn, - avhengig av alderssammensetningen. Vi har delt barna i to avdelinger. . De to avdelingene er Edderkoppen som har barn fra 0-3 år og Spurvelurven som har barn fra 2-6 år. Personalet, syv årsverk, ønsker å få et nært forhold til hvert enkelt barn og skape et barnehagemiljø hvor alle kjenner alle.

Inne har vi store gode rom med plass til å boltre seg, men også rom for ro.

Vi i Årengen Barnehage er opptatt av at barna skal like å drive ute i alle værtypene som Nes kan tilby. Barnehagen ligger i et jordbruksområde og det er derfor naturlig å følge med i livet på gården året rundt. Bonden på Hoelstad gård har gitt oss tillatelse til å komme på jevnlige fjøsbesøk hos kua si. Vi bruker naturen i nærmiljøet aktivt. Vi benytter oss av skogen i nærheten og om vinteren ligger det oppkjørte skiløyper ved gjerdet vårt.

Vi tilbyr vanntilvenning for de som har siste året sitt i barnehagen. Dette foregår i Ankerskogen svømmehall.

I desember fikk vi oss en 17 seters minibuss. Denne skal brukes til å transportere barna rundt om i nærområdet. Vi skal også bruke den når vi skal på vanntilvenneing i Ankerskogen svømmehall. Samt andre utflukter. Vi har bilpute til alle barna i bussen og alle seter har trepunkts belter.