Bleieavtale

Vi tilbyr bleieavtale

Fra 1. mars kommer vi til å tilby bleieavtale i barnehagen. Denne går ut på at vi kjøper inn bleier til de barna som inngår avtale om dette. For full plass koster bleieavtalen vår kr 100,-.